Waar staan we voor

Missie

Via een flexibele en kwaliteitsvolle kinderopvang voorzien wij voor álle kinderen een warme thuis

met enthousiaste en bekwame medewerkers

en een individuele aanpak die aangepast is aan de hedendaagse noden en behoeften van hun ouders.

Waarden

Liefde en warmte

 We vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen opgroeien in een warme omgeving waren zij zich geborgen, veilig en geliefd voelen.

Respect

We vinden het belangrijk dat mensen respectvol omgaan met elkaar, dat ze open staan voor ander waarden en normen, vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid en eerbied voor de waardigheid van elke persoon.

Klantgerichtheid

 We vinden dat ieder kind recht heeft op een individuele aanpak waarbij er op een flexibele wijze wordt rekening gehouden met de individuele noden en behoeften.

Bekwaamheid

 We vinden het belangrijk om te werken met bekwame en deskundige medewerkers die de nodige competenties bezitten om hun job op een kwaliteitsvolle en professionele manier te vervullen.

Collegialiteit

 We vinden het belangrijk dat medewerkers in een goede sfeer kunnen samenwerken aan hetzelfde doel, los van het eigen belang, en zich hierbij betrokken, plichtsbewust en loyaal opstellen.

 

Visie

Wat willen we bereiken met de kinderen?

We willen elk kind een warme thuis bieden. Dit willen we realiseren door een huiselijke en familiale sfeer te creëren, gewoontes van thuis door te trekken, een aparte eetruimte, een snoezel ruimte, …

We willen dat kinderen in het groepsgebeuren voldoende individuele aandacht krijgen. Dit willen we realiseren door te werken in kleine groepjes, een vaste begeleider, kleinere kamers,  een goede informatieoverdracht, …

We willen elk kind de beste kansen bieden om zijn/haar vaardigheden en talenten te ontplooien. Dit willen we realiseren door structuur te bieden, een gevarieerd aanbod, zintuigelijk speelgoed, een modern en kindvriendelijk interieur, …

We willen de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de kinderen garanderen. Dit willen we realiseren door een goed beveiligingssysteem, voldoende sanitaire voorzieningen, aandacht voor de voorschriften op vlak van hygiëne, een duidelijk medicatiebeleid, vers bereide voeding, stimuleren van beweging, …


Wat willen we bereiken met de ouders?

We willen bouwen aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Dit willen we realiseren door aandacht te hebben voor individuele behoeften, wederzijds respect, een goede en eenduidige communicatie, …

We willen een flexibele kinderopvang die tegemoet komt aan de hedendaagse behoeften van ouders. Dit willen we realiseren door lange openingsuren, vlotte bereikbaarheid, na te denken over thuisopvang voor zieke kinderen,  …

We willen dat ouders maximaal kunnen participeren in de organisatie. Dit willen we realiseren door hen te betrekken in de activiteiten, vrijwilligerswerk, voorleesweek, kennismaking tussen ouders, ...


Wat willen we bereiken met de medewerkers?

We willen investeren in professionele medewerkers. Dit willen we realiseren door een goede aanwervingsprocedure, onthaalprocedure, de aanwezigheid van verschillende disciplines, investeren in vorming, het opzetten van een onderbouwd personeelsbeleid, een goede communicatie tussen collega’s, …

We willen werken met enthousiaste en betrokken medewerkers. Dit willen we realiseren door medewerkers te betrekken en inspraak te geven in het beleid, aandacht voor het welzijn van de medewerker, vertrouwen en ruimte voor creativiteit, …