Leefgroepen

Leefgroepen

We werken in verschillende leefgroepen opgesplitst volgens leeftijd : één babyleefgroep en 2 peuterleefgroepen (jongste en oudste peuterleefgroep).

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefgewoontes.

Eén van onze uitgangspunten van onze werking is de zorgcontinuïteit in de leefgroep. Daarom verblijven de kinderen hoofdzakelijk in één leefgroep en heeft iedere leefgroep zijn vaste kindbegeleiders.

In de babyleefgroep wordt er echt aandacht besteed aan het individuele kind. We proberen in overleg met de ouders zoveel mogelijk het ritme en de gewoontes van thuis over te nemen. Naarmate jouw kindje ouder wordt, kan het zich gemakkelijker aanpassen aan het vaste dagritme van de groepjes.

Vanaf +/- 18 maanden komt het kindje in de jongste peuterleefgroep terecht. Hier worden er dagelijks  onthaalmomenten gehouden met de klaspop  Lou.  Tijdens deze onthaalmomenten worden alle kindjes verwelkomd. Er worden ook heel wat activiteiten aangeboden : zoals liedjes zingen, plaatjes benoemen,  boekjes kijken, voorleesmomenten, knutselen, fijne en grove motorische activiteiten, buitenspel,.. . Deze activiteiten kaderen  steeds in een thema,  waar meestal een tweetal weken rond wordt gewerkt. Ook bij de jongste peuters wordt er nog rekening gehouden met het ritme van het kind. Indien nodig worden er extra rustmomenten voorzien.

Rond de leeftijd van 2 jaar komt het kind in de leefgroep van de oudste peuters terecht.

In deze leefgroep zijn er ook heel wat groepsactiviteiten, ter voorbereiding op de kleuterklas.

Zelfstandigheid aanleren speelt hier een belangrijke rol in deze leefgroep. Zelfstandig eten, kledij zelf aan- en uitdoen, zindelijkheidstraining komen dagelijks aanbod. Ook hier worden er dagelijks onthaalmomenten gehouden met de klaspop Fieleke. Deze onthaalmomenten zijn vaak al iets uitgebreider. Deze oudste kindjes  krijgen aangepaste activiteiten en andere uitdagingen, afgewisseld met vrij spel. Regelmatig zijn er ook groepsactiviteiten waar de kinderen leren geduldig hun beurt af te wachten en zich bewust worden van elkaar. Zo zie je hier vaker kinderen samen spelen en worden ze zich meer bewust van hun eigen en anderen hun emoties en gevoelens. Het kind ontwikkelt een eigen identiteit.

Er is een buitenspeelruimte waar de peuters kunnen spelen met de fietsen en glijbanen bij goed weer. Als het weerbericht wat tegen zit, worden er in de leefgroep activiteiten georganiseerd om de grove motoriek te stimuleren zoals kinderyoga, parcours, etc.