Ziekte

Ziekte

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. Wanneer uw kind 38,5°C heeft of te ziek is, mag het niet naar de opvang komen. Indien jouw kindje overdag ziek wordt, worden de ouders verwittigd en wordt een gepaste oplossing gezocht. Medicatie wordt enkel toegediend met een voorschrift van de dokter of apotheker. Hierbij verwijzen wij ook naar de website van Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/img/2021_checklisten_hygi%C3%ABne_ziektes.pdf