inschrijvingen

Inschrijvingen

De ouders kunnen altijd eerst telefonisch inlichtingen nemen, mailen of langskomen. Bij voorkeur op afspraak bij de coördinator Heidi Van Assche.

In een eerste gesprek geven we aan de ouders vooral praktische en administratieve informatie.

Deze informatie koppelen we aan een rondleiding door de kinderopvang.

Zodra de ouders een beslissing genomen hebben, kan het kind ingeschreven worden.

De inschrijving is pas definitief na het storten van 150 € op ING rekening nr. IBAN: BE93 3630 1476 6167

Voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen vóór aftrekbare bestedingen lager dan 28757.06 euro is de reserveringswaarborg  50 euro.

Het reservatiegeld wordt op het einde van de opvang terug betaald.

Enkel in geval van onderbreking van de zwangerschap wordt dit reservatiegeld terugbetaald (getuigschrift van de dokter).

Enkele weken vóór de geplande opnamedatum wordt contact genomen met de ouders om de laatste afspraken te maken in verband met de start in de opvang (inlichtingenfiche invullen, opmaak schriftelijke overeenkomst met opvangplan, wenmoment,…)

Kostprijs

Kinderopvang De Pagadder werkt inkomens gerelateerd. Dit betekent dat je voor de opvang een tarief afhankelijk van je inkomen betaalt. De dagprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang:

  • Voor opvang minder dan 5 uur: 60% van het inkomenstarief
  • Voor opvang vanaf 5 uur en minder dan 11 uur: 100% van het inkomenstarief
  • Voor opvang meer dan 11u: 160% van het inkomenstarief

In deze dagprijs zijn de meeste kosten inbegrepen zoals maaltijden, verzorging, personeel, etc. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in deze prijs zoals melkpoeder, luiers, etc. Er wordt een forfait aangerekend per dag voor luiers. Dit wordt maandelijks verrekend op de factuur.

Hoe bereken je de dagprijs?

De dagprijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je berekent zelf de prijs via het berekeningsintrument op de website van Kind & Gezin op de volgende manier:

1.Registreer je op de website van Kind & Gezin.

Surf naar www.kindengezin.be en klik linksboven op de homepagina ‘Mijn Kind & Gezin’

En volg verdere stappen. Deze registratie moet maar 1 keer gebeuren.

Hou je e-ID met pincode en kaartlezer of Federaal token bij de hand!

 

2.Surf naar www.kindengezin.be en klik linksboven op de homepagina ‘Mijn Kind & Gezin’. Klik dan op ‘Voor ouders: je inkomenstarief kinderopvang’.

Meld je aan met je e-ID of federaal token

Door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen vanuit de databank van de FOD Financiën en het Rijksregister, en wordt het tarief automatisch berekend.

Vraag je attest aan

 

3.Je krijgt het attest via e-mail, stuur het door naar de.pagadder@skynet.be of print het af en bezorg het aan de verantwoordelijke.

De eerste berekening vraag je de maand voorafgaand aan de maand waarin de kinderopvang start.

Het inkomenstarief geldt zolang je kind naar de opvang komt tot het 3 jaar wordt tenzij een herberekening nodig is. Jaarlijks krijg je een nieuw attest met de geïndexeerde ouderbijdrage.

Dit attest kan je ten vroegste 2 maanden voor de start aanvragen, maar dien je af te geven vooraleer je start met de opvang.